سه شیره رازقی موجب سکته ی پیر مردی شد

از این فرآیندهای تکنولوژیکی، فرآیند پرس گرم پیوسته رایج‌ترین روش در سراسر جهان است، زیرا فرآیند پرس سرد بازده بسیار کم آبمیوه  را استخراج می‌کند.

همچنین در انتخاب تکنولوژی فرآوری آب انگور و سه شیره رازقی استخراج کارآمد ترکیبات فنلی از پوست نیز مهم است، زیرا این ترکیبات برای تضمین کیفیت بالای محصول نهایی، یعنی رنگ و ظرفیت آنتی اکسیدانی آن، از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

بنابراین، فرآیند استخراج برای ترکیب شیمیایی و ویژگی های حسی انگور و شیره ضروری است. در توت های انگور، ترکیبات فنلی در قسمت های مختلف میوه توزیع می شوند، همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است.

در نتیجه، ترکیبات فنلی موجود در آب انگور و شیره عمدتاً آنهایی هستند که از پوست انگور استخراج می شوند و به میزان کمتری استخراج شده است .

پوست انگور منبع اصلی ترکیبات فنلی انگور است که محتوای آنها را با تنوع انگور، ترکیب خاک، آب و هوا، منشاء جغرافیایی، روش‌های کشت یا قرار گرفتن در معرض بیماری‌ها، مانند عفونت‌های قارچی و واکنش‌هایی که در طول نگهداری رخ می‌دهد، تغییر می‌دهد.

علاوه بر فناوری فرآوری آب انگورو شیره مانند به عنوان استخراج آب انگور، زمان تماس آب با قسمت های جامد انگور ، پرس، تیمارهای حرارتی و آنزیمی. افزودن دی اکسید گوگرد و اسید تارتاریک نیز با کمیت و ماهیت ترکیبات فنلی موجود در آب انگور تداخل دارد.

عملیات حرارتی انگورهای دست نخورده یا له شده باعث افزایش آزادسازی ترکیبات فنل می شود که هم در نتیجه افزایش انتقال جرم و هم حلالیت بیشتر اجزای سلولی است.

به طور معمول، دماهای مورد استفاده در فرآیند استخراج شیره برای زمان های مختلف با توجه به فناوری پردازش کمتر از 60 درجه سانتی گراد نیست.

ترکیبات زمان/دما به روشی متفاوت بر بازده استخراج ترکیبات فنلی، با توجه به نوع مولکولی، تأثیر گذاشت. بنابراین، در دمای 55 درجه سانتی گراد، استخراج تانن نسبت به استخراج رنگدانه قرمز ترجیح داده می شود.