با خرید اسباب بازی شهر لگو پولدار شوید

مفاهیم بازی و اسباب بازی شهر لگو نقش بسیار مهمی در زندگی کودکان دارد. به رشد مهارت های شناختی، حرکتی، روانی اجتماعی، عاطفی و زبانی کمک می کند.

همچنین نقش کلیدی در تربیت کودکانی با اعتماد به نفس، خلاق و شاد دارد. بنابراین باید به مفاهیم بازی و اسباب بازی توجه کرد که برای کودک به عنوان فردی سالم در هر مرحله از رشد خود بسیار مهم است.

از سوی دیگر، فراهم کردن زمین های بازی که کودکان بتوانند در آن راحت و ایمن بازی کنند، در کاهش خطر حوادث مربوط به اسباب بازی ها ضروری است.

همه مؤلفه‌های مراقبت‌های بهداشتی، به‌ویژه پزشکان اطفال و پزشکان خانواده، باید نقش فعالی در تضمین سلامت و ایمن بودن این فرآیندهای بازی، که زیباترین بخش‌های دوران کودکی هستند، ایفا کنند.

خطر تصادف، کودک، بازی، اسباب بازی یک عمل شامل سرگرمی و یادگیری است که کودک با میل و رغبت در آن شرکت می کند، در حالی که اسباب بازی ها ابزارهایی هستند که در حین انجام این اعمال استفاده می کنند.

بازی نقش بسیار مهمی در زندگی کودکان دارد. به رشد مهارت های شناختی، حرکتی و روانی اجتماعی، عاطفی و زبانی کمک می کند. همچنین نقش کلیدی در تربیت کودکانی با اعتماد به نفس، خلاق و شاد دارد.

حرفه کودک بازی ای است که انجام می دهد. نیاز بزرگسالان به همکاران خود، کودکان نیز به همبازی های خود احساس می کنند. مهارت هایی که در حین بازی آموخته می شود، برای آن کودک در طول زندگی کارکرد مهمی خواهد داشت.

در حین بازی، آنها یاد می گیرند که با مشکلات، احترام متقابل و به اشتراک گذاری زود هنگام برخورد کنند. بازی که کارکردهای بسیار زیادی دارد، به نوعی حق کودکان است و باید از آن حمایت کرد.

بازی بودن یا نبودن بازی با لذت و شادی مشخص می شود که کودک از بازی دریافت می کند. با توجه به لذت به دست آمده از بازی، اسکارد و باندی استدلال کردند که بازی دارای چهار ویژگی اساسی است که در جدول 1 خلاصه شده است .

انتخاب اسباب‌بازی‌هایی که در حین انجام بازی‌ها به عنوان پلی بین رویا و واقعیت عمل می‌کنند نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اسباب بازی باید با سن کودک و حداقل الزامات ایمنی مطابقت داشته باشد.