بازار تولید هویج گلخانه ای

بازار تولید هویج گلخانه ای با توجه به وجود روش های تولید گلخانه و مراقبت های رورشی علمی توانسته است بر بازار تولید سبزیجات دیگر سایه بیندازد.

هویج شیراز گلخانه ای که با استفاده از روش های کاملاً اصئولی وبه صورت کشت گلخانه ای و در مقادیر قابل توجهی در بازار تولید عرضه می شود.

توانسته است از قیمت و کیفیت های بسیار مناسبی برخوردار باشد که از هر نظر مورد توجه مشتریان آن قرار گرفته و در اغلب مناطق مستعد کشور این محصول پرورش یافته و به باار عرضه می شود.

بیشتر بخوانید: فروش هویج صادراتی